Βουλιάζει το Δήμο Φυλής, Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αντισταθμιστικά


Με προφανή χαρά υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός Απόφαση κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν είναι νόμιμη η καταβολή αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων. Η απόφαση δεν αφορά στην Αττική, αλλά σε άλλη Περιφέρεια, ωστόσο ο ορκισμένος εχθρός του Δήμου Φυλής, Γιάννης Σγουρός την αξιοποιεί για να μειώσει το ποσόν των αντισταθμιστικών που δικαιούται ο εν λόγω Δήμος. Όλα αυτά ενώ εξαιτίας του δεν έχουν εισπράξει τις αποζημιώσεις τους οι ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που έχουν απαλλοτριωθεί για να γίνουν Χωματερή. «Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θίγει ένα μείζον ζήτημα το οποίο έχουμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή σχετικά με τα αντισταθμιστικά που καταβάλλονται στους δήμους για τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων. Άποψή μας είναι ότι οι συγκεκριμένοι δήμοι και οι πολίτες τους που επιβαρύνονται τόσα χρόνια από τη λειτουργία των υποδομών αυτών πρέπει να τυγχάνουν αντισταθμιστικών οφελών με τρόπο τέτοιο όμως που θα διασφαλίζει ότι πηγαίνουν για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και υπό την προϋπόθεση ότι θα εντάσσονται στον γενικότερο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει άμεσα λύση με νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι δαπάνες να είναι απόλυτα σύννομες και το ύψος τους να ανταποκρίνεται στα οικονομικά δεδομένα της εποχής»σημειώνει ο Γιάννης Σγουρός, που ενώ γνωρίζει ότι χωρίς τα αντισταθμιστικά ο Δήμος Φυλής θα βουλιάξει, ετοιμάζεται να ζητήσει, του χρόνου, την ψήφο των δημοτών της Φυλής. Ας κοπιάσει…
Ιδού το Δελτίο Τύπου με το οποίο ο Σγουρός κλιμακώνει τον αγώνα του κατά του Δήμου Φυλής:

Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάζει φρένο στις πληρωμές των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων για την καταβολή αντισταθμιστικών οφελών

Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός: «Η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει άμεσα λύση με νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι δαπάνες να είναι απόλυτα σύννομες και το ύψος τους να ανταποκρίνεται στα οικονομικά δεδομένα της εποχής»

Ανατροπές στο καθεστώς της καταβολής αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων φέρνει απόφαση κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με την απόφαση του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του VII Τμήματος που εξέτασε τη νομιμότητα θεώρησης ενταλμάτων πληρωμής ΦοΔΣΑ εκτός Αττικής προς Δήμο στα όρια του οποίου λειτουργεί ΧΥΤΑ, η συγκεκριμένη δαπάνη κρίθηκε μη νόμιμη και επομένως το ποσό δεν πρέπει να καταβληθεί.
Στο σκεπτικό της απόφασής του, το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει ότι «Από το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α. στις περιφερειακές ενότητες δεν προβλέπεται ότι μέρος των εσόδων του οικείου Φο.Σ.Δ.Α- όπως είναι εν προκειμένω και οι αυξημένες εισφορές των μελών του- μπορεί να προορίζεται, εκτός από την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισής του, όπως τούτο ειδικότερα προσδιορίζεται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. 2527/2009, και για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο εκείνο, στα γεωγραφικά όρια του οποίου λειτουργεί Χ.Υ.Τ.Α.» και προσθέτει «Μια τέτοια δαπάνη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της ανταποδοτικότητας που προσδιορίζει την εν γένει τιμολογιακή πολιτική του Φο.Δ.Σ.Α. και συνιστά αδικαιολόγητη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τόσο των μελών του, όσο και του ίδιου του Συνδέσμου με δαπάνες (εισφορές) που δεν έχουν καμία σχέση είτε με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων είτε με την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισης του Φο.Δ.Σ.Α.».
Επίσης, σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «Περαιτέρω, ο ανωτέρω λόγος μη νομιμότητας της εντελλόμενης δαπάνης δεν θα μπορούσε να θεραπευτεί ούτε μέσω της σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 223 παρ.1 του ν. 3463/2006, καθόσον οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων που έχουν θεσμοθετηθεί με ειδικό νόμο…».
Υπενθυμίζεται ότι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής καταβάλλει σε ετήσια βάση σύμφωνα με συμβάσεις που είχε υπογράψει ο προηγούμενος φορέας ο ΕΣΔΚΝΑ με τους Δήμους Φυλής, Άνω Λιοσίων, Ασπροπύργου (για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής) και σύμφωνα με αποφάσεις κατανομής αντισταθμιστικών οφελών προς τους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος (για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό), ποσά που ξεπερνούν τα 43 εκ. € τα οποία προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι πολίτες μέσω της ΔΕΗ ΑΕ.
Τα εντάλματα πληρωμής εγκρίνονται και θεωρούνται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι εγκατεστημένος στον ΕΔΣΝΑ, ωστόσο η απόφαση του κλιμακίου έρχεται πλέον να ανατρέψει τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου