Ακόμα 6 νέους σύγχρονους βυθιζόμενους κάδους τοποθέτησε ο Δήμος Φυλής


Πλατεία Ηρώων Άνω Λιοσίων 


Ζωφριά - Βορεινό 


Πάρκο Λιάρος - Ζεφύρι 

Ξεκίνησε η προεργασία για την τοποθέτηση νέων σύγχρονων βυθιζόμενων κάδων σε Ζεφύρι, Ζωφριά και κέντρο Άνω Λιόσιων με στόχο την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού του Δήμου Φυλής. 

Οι νέοι υπερσύγχρονοι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων θα λειτουργήσουν στο Πάρκο Λιάρος στο Ζεφύρι, στην πλατεία “Βορεινού” στη Ζωφριά και στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη βρίσκονται σε λειτουργία διπλοί υπόγειοι κάδοι για ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα απορρίμματα, στην πλατεία Δημαρχείου Φυλής «Νικόλαος Λιάκος», στην πλατεία Μητροπόλεως στα Άνω Λιόσια και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων στη Δροσούπολη. 

Οι πρώτοι κάδοι τοποθετήθηκαν με ίδιους πόρους ενώ οι επόμενοι κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής, εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με μικρή συμμετοχή του Δήμου. 

Εξάλλου, στόχος του Δήμου Φυλής είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί σε πολλά ακόμη σημεία και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.“Με το έργο αυτό κάνουμε πράξη, τη διαχρονική πρόκληση για την αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Οι νέοι κάδοι σε συνδυασμό με τα έργα αναπλάσεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του αστικού ιστού που υλοποιούμε αλλάζουν την εικόνα του τόπου μας. Εκσυγχρονίζουμε και κάνουμε πιο φιλικές για το περιβάλλον τις υποδομές μας και βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους δημότες» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα νέα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων αποτελούνται από δύο επίγειους δέκτες απορριμμάτων. Έναν κυκλικής και έναν παραλληλόγραμμης μορφής, προκειμένου να διαχωρίζεται το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης. 

Όλο το σύστημα βασίζεται σε αυτόματη λειτουργία. Οι δημότες με το πάτημα ενός επιδαπέδιου εμβόλου ανοίγουν το καπάκι του κάδου προκειμένου να αποθέσουν τα απορρίμματά τους και τον απενεργοποιούν αφήνοντας το ελεύθερο. Παράλληλα οι νέοι κάδοι διαθέτουν φωνητική και οπτική ενημέρωση για το χρήστη σχετικά με το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης»

Η χωρητικότητα των νέων υπόγειων κάδων ανέρχεται στα 1.100 λίτρα αλλά με τη διαδικασία της συμπίεσης έχει τη δυνατότητα ανάλογα με το ειδικό βάρος και το είδος των απορριμμάτων να αυξάνεται η χωρητικότητα στον μεν κάδο με τα οργανικά-σύμμεικτα μέχρι και 10.000lt, στον δε κάδο με τα ανακυκλώσιμα μέχρι και 30.000lt.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας τα νέα βυθιζόμενα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων τοποθετούνται σε πολυσύχναστους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, σε σημεία κυρίως όπου υπάρχουν κάδοι που δέχονται μεγάλο όγκο απορριμμάτων και υπερχειλίζουν τακτικά, δημιουργώντας οπτική ρύπανση και προβλήματα δυσάρεστων οσμών, με συνέπεια την υποβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας και τη μείωση της επισκεψιμότητας των δημοτών σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. 

Η λειτουργία των νέων κάδων θα ξεκινήσει άμεσα οπότε θα υπάρξει ενημέρωση των συμπολιτών σχετικά με την χρήση τους. 

Ακολουθούν δύο χαρακτηριστικά video με τις εργασίες για την τοποθέτηση των κάδων σε Ζεφύρι και Πλατεία Ηρώων - καθώς και φωτογραφικό υλικό 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου