11 στα 11! τα έργα που εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ


 
Έντεκα έργα στις έντεκα προτάσεις του, εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Τα έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη είναι τα εξής:


	       Τίτλος	                                          Χρηματοδότηση        
1	«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 
       εξοπλισμού του Δ. Φυλής»	                                145.000,00

2	«Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων
       Δήμου Φυλής»	                                       267.000,00                                          

3	«Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
       παιδικών χαρών Δήμου Φυλής»	                         222.000,00                              

4	«Αναβάθμιση Αγωνιστικών Χώρων Δήμου Φυλής»             600.000,00		      
5	«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση
       των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
       του Δήμου Φυλής» 	                                       50.000,00          

6	Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού 
       Εξοπλισμού (Απορριματοφόρο Πρέσα)	                  223.000,00            

7	«Αναβάθμιση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 
       μονάδες του Δήμου Φυλής»	                               235.600,00                       

8	«Αναβάθμιση προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ 
       στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φυλής	                  122.760,00                  

9	Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα 
       «Φιλόδημος ΙΙ»	                                     315.800,00                     

10	«Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 
       χωρητικότητας 4κμ»                                      150.000,00

11	Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) 
       και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 	    120.000,00
		
                                      ΣΥΝΟΛΟ:     2.451.160,00


“Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να αναβαθμίσουμε τον τόπο μας. Κυρίαρχος στόχος μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.


Ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου που βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, προκειμένου να είμαστε πάντα έτοιμοι και με ολοκληρωμένες μελέτες για την διασφάλιση σημαντικών έργων και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φυλής” υπογράμμισε σχετικά, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου