Τη διαδικασία ανέγερσης νέων σχολείων προωθεί ο Δήμος Φυλής

 Την Επιτροπή Καταλληλότητας για τους χώρους όπου πρόκειται να ανεγερθούν νέα σχολικά κτίρια συγκάλεσε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας.

Η Επιτροπή, στην οποία μετείχαν υπάλληλοι της εκπαίδευσης και άλλων δημοσίων υπηρεσιών, μετά τις αυτοψίες που διενέργησε, έκρινε κατάλληλους τους χώρους και υπέγραψε τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η καταλληλότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ανέγερση των τριών νέων σχολικών κτιρίων που προωθεί ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου