Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας μαθητών δημοτικού με θέμα «Κοινωνική και Συναισθηματική αγωγή»


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φυλής με παράρτημα Ρομά σχεδίασε και θα συντονίσει την εφαρμογή προγράμματος προαγωγής της ψυχικής υγείας μαθητών δημοτικού πρωτογενούς πρόληψης. Το πρόγραμμα «Κοινωνική και Συναισθηματική αγωγή» θα εφαρμοστεί στις τρεις πρώτες τάξεις του 9ου δημοτικού σχολείου Άνω Λιοσίων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου. Στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Συναισθηματική αγωγή - Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων - Εκπαίδευση στη διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων
  • Ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα - Ενίσχυση δεσμών μεταξύ των μαθητών
  • Εισαγωγή στην έννοια του «σχολικού εκφοβισμού»

Γεώργιος Αντωνόπουλος,

Αναπληρωτής Δήμαρχος Φυλής

Εντεταλμένος Σχεδιασμού &

Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου