Με επιτυχία πέρασε ο Δήμος Φυλής τον έλεγχο για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε από τους αρμόδιους φορείς, ο έλεγχος στο Δήμο Φυλής, για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ και εκδόθηκε την 1η Μαρτίου 2023, η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης, χωρίς μάλιστα συστάσεις και διορθώσεις.

Σύμφωνα με την Έκθεση, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2023, επιβεβαιώθηκε – επαληθεύθηκε ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης και έχουν πραγματοποιηθεί και επαληθευθεί οι σχετικές δαπάνες των προϊόντων που έχουν επιβεβαιωμένα παραδοθεί.

“Ολοκληρώθηκε επιτυχώς, για ακόμη μία φορά, ο έλεγχος για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ από το Δήμο μας και εκδόθηκε η Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης χωρίς συστάσεις και διορθώσεις, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια με την οποία λειτουργεί η Κοινωνική Υπηρεσία μας”, υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου