Επανεκλογή Παππού με πάνω από 60% προβλέπει δημοσκόπηση της ιστοσελίδας aftodioikisi.gr

 

Την επανεκλογή του Δημάρχου Χρήστου Παππού και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, στις δημοτικές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου προβλέπει δημοσκόπηση που διενήργησε, τον Απρίλιο του 2023, η γνωστή αυτοδιοικητική ιστοσελίδα aftodioikisi.gr.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 52% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα επανεκλεγεί ο σημερινός Δήμαρχος, το 25% δεν είναι σίγουρο, ενώ μόλις το 16% ότι δεν θα επανεκλεγεί. Το 7% απάντησε ότι δεν ξέρει ή ότι δεν απαντά.
Αν γίνει αναγωγή των ποσοστών που συγκεντρώνουν όσοι δεν είναι σίγουροι (25%) και οι αναποφάσιστοι (7%), δηλαδή του 32%, τότε το ποσοστό που συγκεντρώνει η σημερινή δημοτική αρχή ξεπερνάει το 60%.


Η προοπτική επανεκλογής του Χρήστου Παππού που αποτυπώνει η δημοσκόπηση έρχεται σε ευθεία αντιστοίχιση με το βαθμό ικανοποίησης των δημοτών της Φυλής από το έργο της δημοτικής αρχής. Το 51% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο, το 35% λίγο και το 12% καθόλου. Το 2% απάντησε ότι δεν ξέρει ή ότι δεν απαντά.


Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του νόμου ότι ο συνδυασμός που θα συγκεντρώσει ποσοστό 43% εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή καθιστά βέβαιη την επανεκλογή του Δημάρχου Χρήστου Παππού από την Κυριακή 8 0κτωβρίου 2023. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις δημοτικές εκλογές του 2029 ο Χρήστος Παππούς είχε εκλεγεί από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 57,27%.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η έρευνα στόχευσε στην καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών της Δυτικής Αττικής από την περιφερειακή και τις δημοτικές αρχές τους, καθώς και στην καταγραφή των προτεραιοτήτων τοπικής πολιτικής των πολιτών στο επίπεδο των δήμων. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε κλειστό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε σε ποσοστό περίπου 55% διαδικτυακά από το κοινό αναφοράς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου και προώθησης από την ερευνητική ομάδα σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, και σε ποσοστό περίπου 45% τηλεφωνικώς με ποσοστώσεις δήμων ώστε να συμπληρωθούν δείγματα τουλάχιστον 300 ατόμων για καθένα από τους δήμους που ερευνήθηκαν. Για τη διαδικτυακή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Google Forms και το ερωτηματολόγιο παρέμεινε διαθέσιμο στο κοινό για χρονικό διάστημα οκτώ ημερών, από 20 έως 24 Απριλίου 2023. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 25-26 Απριλίου 2023. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 1492 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 842 με την online έρευνα και τα 650 με την τηλεφωνική έρευνα. Το δείγμα δεν δύναται θεωρητικά να είναι αντιπροσωπευτικό λόγω της συγκέντρωσης του δείγματος της online έρευνας με χρήση δειγματοληψίας ευχέρειας (convenience sampling). Στο δείγμα εντοπίζονται μικρές ασυμμετρίες ως προς το επίπεδο μόρφωσης και την ηλικία των ερωτηθέντων, με τους περισσότερο μορφωμένους και τους ηλικίας 35-54 ετών πολίτες να είναι πιο πολλοί στο δείγμα σε σύγκριση με την αναλογία τους στον πληθυσμό. Σημειώνεται ότι το δείγμα σταθμίστηκε ως προς την δηλωθείσα ψήφο στις εκλογές του 2019.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου