Στο Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλήφθηκε ο Δήμος Φυλής

Με ακόμα ένα ευρωπαϊκό έργο γιορτάζει ο Δήμος Φυλής την Ημέρα της Ευρώπης σήμερα 9 Μαΐου 2023.

Ο Δήμος Φυλής συμπεριλήφθηκε κατόπιν αξιολόγησης στο Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να παράσχει βοήθεια σε τοπικούς φορείς για τη δημιουργία και την προώθηση έργων καθαρής ενέργειας που καθοδηγούνται από ενεργειακές κοινότητες σε αστικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το αποθετήριο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ενεργειακές κοινότητες των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν κυρίως αστικές περιοχές. Στην πράξη, στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, της κατανόησης και της δέσμευσης γύρω από το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, θα αναλύσει τις υφιστάμενες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων διευκόλυνσης και στήριξης, για τις ενεργειακές κοινότητες και θα παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη, στις ρυθμιστικές αρχές, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με βάση προσδιορισμένες βέλτιστες πρακτικές. Για την προβολή των υφιστάμενων ενεργειακών κοινοτήτων και την παρακολούθηση της ανάπτυξης νέων κοινοτήτων, το Αποθετήριο θα δημιουργήσει περαιτέρω μια βάση δεδομένων με τις ενεργειακές κοινότητες και θα διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των ενεργειακών κοινοτήτων που χαρτογραφούνται.

Το αποθετήριο ενεργειακών κοινοτήτων θα παρέχει άμεση τεχνική βοήθεια, διαδικτυακή αδελφοποίηση και δραστηριότητες εκμάθησης από εξειδικευμένους επαγγελματίες, καθώς και διαδικτυακά σεμινάρια και εργαστήρια για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Η πρωτοβουλία θα παράσχει στήριξη σε τουλάχιστον 150 ενεργειακές κοινότητες στην Ευρώπη για τη σύσταση των ομάδων τους, την προώθηση των έργων τους και την ανάπτυξη χρηματοδοτικών σχεδίων, και θα εκπαιδεύσει εθνικούς εμπειρογνώμονες για τη στήριξη της ανάπτυξης εθνικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (one-stop shops) και την ενθάρρυνση της αναπαραγωγής όμοιων πρωτοβουλιών.


“Η νέα ευρωπαϊκή διάκριση μας γεμίζει ικανοποίηση αλλά και όρεξη για την επίτευξη νέων στόχων. Με προσήλωση και σταθερά βήματα μέσα από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς αξιοποιούμε κάθε γνωστική και χρηματοδοτική δυνατότητα προς όφελος του περιβάλλοντος και των συνδημοτών μας” δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.Λίγα λόγια για την ημέρα της Ευρώπης: 

Η Ημέρα της Ευρώπης (Europe Day) είναι μια ημέρα που αναγνωρίζει και γιορτάζει την ειρήνη, την ενότητα και την πολυμορφία της Ευρώπης. Η ιδέα για την Ημέρα της Ευρώπης γεννήθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και να προωθήσει την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία αφού σηματοδοτεί την επέτειο από την ομώνυμη Διακήρυξη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν, ο οποίος θεωρείται μαζί με τον Γάλλο πολιτικό Ζαν Μονέ αρχιτέκτονας του σχεδίου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από την ύπαρξη της σημαίας και συγκεκριμένης ημέρας-επετείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κατάλογος των συμβόλων που υιοθετεί η ΕΕ συμπληρώνεται από τον Ευρωπαϊκό Ύμνο ο οποίος βασίζεται στο πρελούδιο (Ωδή στη Χαρά) της 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν.

 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου