Σύγχρονους βιντεοπροβολείς διαθέτει σε σχολεία ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας

Με κύριο μέλημα τον εκσυγχρονισμό των σχολείων και την ενίσχυση της ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής Γιάννης Κρεμύδας προχώρησε στην προμήθεια και διάθεση σύγχρονων βιντεοπροβολέων (projectors) σε Δημοτικά και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου.

Οι βιντεοπροβολείς παραδόθηκαν στα σχολεία, ύστερα από σχετικά αιτήματα των διευθυντών, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπήςκαι της πάγιας προσπάθειας για πλήρη τεχνολογική αναβάθμιση όλων των σχολικών μας μονάδων.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας τόνισε:
«Οι βιντεοπροβολείς αποτελούν απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η προμήθειά τους εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για εκσυγχρονισμό των νηπιαγωγείων και δημοτικών του Δήμου μας. Παράλληλα με τις δικές μας προμήθειες και, σε αγαστή συνεργασία με τους Διευθυντές, αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολείων. Ακολουθώντας την πάγια πολιτική του Δημάρχου μας Χρήστου Παππού, αναβαθμίζουμε στην πράξη την παρεχόμενη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, δυνατά, να διαμορφώνουμε το σχολείο του μέλλοντος».

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου