Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων και διασύνδεση με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων


Ο Δήμος Φυλής αξιοποιεί τις νέες ψηφιακές δυνατότητες στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και προχωράει σε εκσυγχρονισμό και πλήρη ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του.

Με τη διασύνδεση των συστημάτων του Δήμου με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξασφαλίζει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων με τους φορείς του Δημοσίου με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών υπογραφών.

Με τη διασύνδεση του ERP του με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενεργοποίησε τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.

Μέσω της αναβάθμισης και πλήρους ψηφιοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών του, ο Δήμος Φυλής εξασφαλίζει τη μείωση κόστους, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, διασφαλίζει περαιτέρω τη διαφάνεια των διαδικασιών του και στοχεύει στην αμεσότερη εξυπηρέτηση δημοτών και επιχειρήσεων.

“Σχεδιάζουμε και οικοδομούμε ένα σύγχρονο, ευφυή, βιώσιμο και αποτελεσματικό Δήμο που θέτει στο επίκεντρο την βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη” δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου