Χρήσιμη ενημέρωση από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά


 

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Φυλής ενημερώνει τους γονείς ότι οι λειτουργικές δαπάνες στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου καλύπτονται εξ΄ ολοκλήρου μέσω των τακτικών επιχορηγήσεων.
Τα ποσά των επιχορηγήσεων αφορούν σε είδη καθαριότητας και υγιεινής (χαρτιά υγείας, κουζίνες, απορρυπαντικά, κρεμοσάπουνο κλπ.), γραφική ύλη, κόλλες Α4, είδη φαρμακείου κ.ά. Δεν περιλαμβάνεται μόνο η ειδική λίστα που δίνουν οι παιδαγωγοί των Νηπιαγωγείων στους γονείς, καθώς δεν προβλέπεται εκ του Νόμου η κάλυψη τέτοιας δαπάνης από τις Σχολικές Επιτροπές.
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι οι γονείς στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου Φυλής δεν υποχρεούνται, δε χρειάζεται και δεν επιτρέπεται να δίνουν κάτι από τα παραπάνω, καθώς αυτά καλύπτονται από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου