Φιλοξενία των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Φυλής στο G-Cloud

Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς: Σχεδιάζουμε και οικοδομούμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που βάζει στο επίκεντρο τον Δημότη


Ο Δήμος Φυλής αξιοποιώντας τις διεθνείς πρακτικές και θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Δήμο και εξασφαλίζει την ψηφιακή του αναβάθμιση. Μέσα από τη φιλοξενία των πληροφοριακών του συστημάτων στο G-cloud (Κυβερνητικό Νέφος), στόχο του Δήμου αποτελεί η βελτιωμένη ποιότητα όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου αποτέλεσε και αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή.

«Μέσα από συντονισμένα βήματα, αυξάνουμε την αποδοτικότητα των ψηφιακών μας συστημάτων με στόχο να εξυπηρετήσουμε πιο άμεσα τους δημότες και τις επιχειρήσεις μας και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους».

Η μετάβαση αυτή θα έχει ως επιπρόσθετα αποτελέσματα τη μείωση του κόστους κτήσης και λειτουργίας των υποδομών καθώς και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους.

Στον Δήμο Φυλής, σχεδιάζουμε και οικοδομούμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που βάζει στο επίκεντρο τον Δημότη.

 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου