Με τεκμηριωμένο υπόμνημα στη συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Έρρικα Πρεζεράκου ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος ΧατζητρακόσιαςΟ Αντιδήμαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας εκπροσώπησε το Δήμο Φυλής στη συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχου Παιδείας Ευριδίκης (Έρρικας) Πρεζεράκου, με τους εκπροσώπους των Δήμων της Δυτικής Αττικής, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.
Ο Νίκος Χατζητρακόσιας ανέλυσε τη στρατηγική του Δήμου Φυλής στον ευαίσθητο και νευραλγικό χώρο της Παιδείας, επισημαίνοντας ότι βασική κατευθυντήρια γραμμή του Δημάρχου Χρήστου Παππού και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του Δήμου. Πρόσθεσε, επίσης, ότι πάγια πολιτική του Δήμου αποτελεί η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Η εισήγηση του Αντιδημάρχου βασίστηκε σε τεκμηριωμένο και λεπτομερές υπόμνημα, το οποίο παρέδωσε στην Αντιπεριφερειάρχη, ώστε να καταγραφούν, ενδελεχώς, οι δυνατότητες, οι προοπτικές αλλά και τα μειονεκτήματα στο χώρο της Παιδείας.
Επισυνάπτεται το υπόμνημα του Νίκου Χατζητρακόσια.

Προς: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας κας Πρεζαράκου Έρρικας
 
 Θέμα : «Ενημέρωση για θέματα λειτουργικής υποστήριξης σχολικών μονάδων Δήμου Φυλής »

 Αξιότιμη κα. Αντιπεριφερειάρχη, 
 1. Σε συνέχεια της σχετικής σας πρόσκληση που αφορά την συνεργασία για θέματα παιδείας σας υποβάλλουμε προς ενημέρωση τα παρακάτω θέματα. 
 α. Σχολική διαρροή μαθητών. Με βάση τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα τίθεται υπόψη το μεγάλο πρόβλημα διαρροής μαθητών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθόσον από τους 1612 συνολικά μαθητές που φοιτούν στο Δήμο μας οι 1268 φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο, μόλις 333 στο Γυμνάσιο και μόλις 11 στο Λύκειο. 
 β. Σχολικές καθαρίστριες . Για τα συνολικά 49 σχολικά κτίρια του Δήμου Φυλής (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά - Γυμνάσια - Λύκεια) το ΥΠ.ΕΣ. εγκρίνει μόλις 90 σχολικές καθαρίστριες με εργασιακή απασχόληση τριών (3) ωρών ημερησίως. Ο Δήμος Φυλής εξαναγκάζεται να καταβάλει μεγάλο κόστος για την πλήρη απασχόληση τους ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων. 
 γ. Δολιοφθορές και κλοπές των σχολικών κτιρίων. Καθημερινά αναφέρονται συμβάντα δολιοφθορών και κλοπών σε σχολικά κτίρια με αποτέλεσμα τη δυσμενή επίδραση της σχολικής λειτουργίας των σχολείων και την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων. Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη σχολικών φυλάκων για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. 
 δ. Εξοπλισμός σχολείων από την ΚΤΥΠ Α.Ε. Υποβάλλονται αιτήματα από τους Διευθυντές των σχολείων για την παροχή εξοπλισμού των σχολείων τους κυρίως για θρανία και καρέκλες αλλά η ΚΤΥΠ Α.Ε δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα τους. 
 ε. Χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών και συντηρήσεων σχολικών μονάδων από το ΥΠ.ΕΣ. Διαπιστώνεται ότι από το σχολικό έτος 2018 η χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και την συντήρησή τους κατά τους θερινούς μήνες παραμένει σταθερά η ίδια. Τίθεται υπόψη ότι με τα ίδια χρήματα ζητείται η αντιμετώπιση αναγκών σε υλικά μέσα και εργασίες των οποίων οι τιμές για το 2024 έχουν μεταβληθεί πάρα πολύ (υποβάλλεται συνημμένος πίνακας κατανομών). 
 στ. Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών. Θεωρούμε ότι η απόφαση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών στην κεντρική διαχείριση των Δήμων δεν θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών που έχουν τα σχολεία και εκτιμούμαι ότι το ζήτημα αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. 
 ζ. Σχολική στέγη Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου 5ου Γυμνασίου, κρίνεται απολύτως αναγκαία η ολοκλήρωση κατασκευής του νέου 8ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και η κατασκευή ενός νηπιαγωγείου, και του νέου σχολικού κτιρίου του 3ου ΓΕΛ. Επιπλέον τίθεται υπόψη η αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και η βελτίωση των προαύλιων χώρων τους. 
 2. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία κι ευελπιστούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειές σας που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων. 
 Νίκος Χατζητρακόσιας 
 Αντιδήμαρχος Παιδείας 
Πρόεδρος ΔΕΠ και Β΄ΕΣΕ Δήμου Φυλής

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου