Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Hub-In ο Δήμος Φυλής για την αναγέννηση ιστορικών αστικών περιοχών με εκπρόσωπο στο Συνέδριο τον Σταύρο Κατσίλα

Ο Δήμος Φυλής συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Hub-In το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon2020.

Στα πλαίσια των απαιτήσεων του προγράμματος και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μεταφοράς τεχνογνωσίας σχετικά με τη μεταμόρφωση και αναγέννηση ιστορικών αστικών περιοχών διατηρώντας την μοναδική πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα και το περιβάλλον, ο Δήμος Φυλής συμμετείχε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Grand Angoulême της Γαλλίας από τις 30 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου 2024 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HUB-In.


Εκπρόσωπος του Δήμου Φυλής στο συνέδριο ήταν ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Κατσίλας ο οποίος μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις ομάδες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου ο Αντιδήμαρχος συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών χωρών που επίσης συμμετείχαν και παρουσίασε το πρόγραμμα του Δήμου Φυλής για την ενεργειακή και υδρολογική αυτοτέλεια, την δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας Φαέθων και τις εργασίες που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση των φοιτητικών εστιών ενώ δέχθηκε ερωτήσεις για τον τρόπο και την πορεία υλοποίησης των έργων αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Φυλής συμμετέχει ως πόλη- ακόλουθος του προγράμματος και επελέγη μεταξύ σημαντικών ευρωπαϊκών πόλεων – ιστορικών αστικών περιοχών όπως το Μπέρμινχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο), το Παρίσι (Γαλλία) και η Σεβίλλη (Ισπανία) για να ακολουθήσει το έργο HUB-IN και να αναπτύξει τους δικούς του κόμβους καινοτομίας.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου