Πρόεδρος …εξ αγχιστείας ο Χατζηλέρης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ
Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ηπειρωτών, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, κλήθηκε να προεδρεύσει ο αναπληρωτής Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηλέρης. Που φυσικά δεν είναι Ηπειρώτης, αλλά συνδέεται με το Σύλλογο …εξ αγχιστείας, αφού κατάγεται από την Ήπειρο η γυναίκα του Μαρία Κουτρούμπα. 
Βεβαίως δεν είναι επιλήψιμο να ασκήσει καθήκοντα Προέδρου Γενικής Συνέλευσης ένα μέλος της διοίκησης του Δήμου που φέρει τη συγκεκριμένη ιδιότητα, δείχνει όμως προς ποια κατεύθυνση κινείται ο Σύλλογος. 
Κι οι Σύλλογοι, γενικώς, δεν πρέπει να κινούνται προς καμιά κατεύθυνση…

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου