Απαγορεύτηκε από το Υπουργείο η λειτουργία της Λαϊκής Άνω Λιοσίων την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης

Γνωστοποιούμε στους συνδημότες μας ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Προστασίας του Πολίτη- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (1584/Β/25-04-2020), απαγορεύτηκε η λειτουργία της Λαϊκής Άνω Λιοσίων (οδός Πίνδου), κατά την προσεχή Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, η απαγόρευση επιβλήθηκε μετά από αναφορά κλιμακίου ελέγχου του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1210). 
Ο Αντιδήμαρχος 
Γιώργος Αβράμης

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου