Να γίνονται με τηλεδιάσκεψη οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει ο Νίκος Ζαπάντης

Να γίνονται με τηλεδιάσκεψη οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής προτείνει, εκ μέρους της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Ζαπάντης. Αναλυτικά, η πρότασή του έχει ως εξής:

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπονται οι εξής τρόποι συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό: 
1. Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. 
2. Συνεδρίαση «δια περιφοράς». 
3. Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. 
Στις 30-3-2020 πραγματοποιήθηκε «δια περιφοράς» η με αρ. 3 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής με τη μέθοδο της τηλεφωνικής επικοινωνίας, λόγω των περιοριστικών μέτρων. 
Όμως με τον συγκεκριμένο τρόπο λήψης αποφάσεων: 
1ο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα η κάθε παράταξη και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να γνωρίζουν τις τοποθετήσεις των υπολοίπων, παρά μόνο εκ των υστέρων, όταν δηλαδή αναρτηθούν οι αποφάσεις στη «Διαύγεια». 
2ο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα πρακτικά να αποφασίσουν τα Δημοτικά Συμβούλια για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων που έχουν το δικαίωμα να θέσουν οι παρατάξεις και 
3ο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρημάτων και για άλλα σοβαρά θέματα που θα μπορούσαν να είναι στην ημερήσια διάταξη και που δεν σχετίζονται με τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. 
Για τους παραπάνω λόγους η Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής ζητά την αξιοποίηση της μορφής της τηλεδιάσκεψης για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγμα που το επιτρέπουν και οι τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και ήδη αξιοποιείται από το κεντρικό κράτος, την Περιφέρεια Αττικής και κάποιους Δήμους. Άλλωστε προβλέπεται και από την ΠΝΠ και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. Είναι ευθύνη λοιπόν του Υπουργείου Εσωτερικών να παράσχει την απαραίτητη τεχνική συνδρομή στους Δήμους για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων παράλληλα με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας. 
Σαφώς στο διάστημα αυτό απαιτείται συμμόρφωση με τις επιστημονικές οδηγίες για την προστασία του λαού, αυτό όμως δεν μπορεί να λειτουργεί ως πρόσχημα για συνεδριάσεις-παρωδίες των Δημοτικών Συμβουλίων.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου