Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων ο Δήμαρχος Φυλής με κορυφαίες Αναπτυξιακές – Περιβαλλοντικές Δράσεις
Ο Δήμος Φυλής παρουσίασε την Αναπτυξιακή Στρατηγική του σε σύμπραξη 12 Ευρωπαϊκών Αρχών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜAΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ

19 Οκτωβρίου 2020


Στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2020", που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς παρουσίασε διαδικτυακά τις 5 βασικές αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου Φυλής, που αφορούν στην κυκλική οικονομία. 

Συγκεκριμένα, εστίασε την παρουσίασή του στην υλοποίηση έργων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, την αξιοποίηση και ανάπλαση της χωματερής καθώς και την υδροδοτική αυτάρκεια του Δήμου. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Δήμος Φυλής ήταν ο μοναδικός ελληνικός Δήμος που συμμετείχε σε αυτή την ευρωπαϊκή εκδήλωση, ως μέλος της κοινοπραξίας με αντικείμενο την “Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο”.

Η “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων” είναι η βασικότερη ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Οι περιφέρειες και οι πόλεις παρουσιάζουν τις βέλτιστες πρακτικές τους για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, για την ενίσχυση της ανάπτυξης με καινοτόμες πρωτοβουλίες, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Στην εκδήλωση συμμετέχουν πάνω από 6.000 εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων. 

Με τη συμμετοχή του ο Δήμος Φυλής κατάφερε να ανταλλάξει απόψεις και τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα και παράλληλα να αναπτύξει μελλοντικές συνεργασίες με το διευρωπαϊκό δίκτυο ALPEUREGIO, τη Νομαρχία Bouches-du-Rhône (FR), τις περιφέρειες Carinthia (AT), Castilla- La Mancha (ES), Friuli-Venezia Giulia (IT), Kujawsko-Pomorskie (PL), Lombardy (IT), Lazio (IT), Marche (IT), Norland (NO), Województwo Kujawsko (PL), Veneto (IT) και Vojvodina (RS).
 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου