Νομιμοποιείται να επιχορηγεί μόνο Πολιτιστικά – Αθλητικά Σωματεία κι όχι Εταιρείες ο Δήμος Φυλής

 ... Οι επιχορηγήσεις στήριξης επιχειρήσεων κι εργαζομένων λόγω lockdown ανήκουν αποκλειστικά στο ΚράτοςΠροϋποθέσεις επιχορήγησης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 

Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου από τον Δήμο Φυλής, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπει στο άρθρο 202 ότι με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να επιχορηγούνται μόνο αυτά που έχουν τη νομική μορφή του Σωματείου και με συνολικό ποσόν που φτάνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου. 
Ο νόμος εξαιρεί, μόνο για το 2020, τουριστικούς φορείς που δεν έχουν τη νομική μορφή του Σωματείου, εφ’ όσον σε αυτούς συμμετέχει ο Δήμος με ποσοστό 50%. 
Ως εκ τούτου στερούνται νομικής βάσης αναφορές για επιχορήγηση νομικών προσώπων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου