Επιχορηγήσεις Αθλητικών - Πολιτιστικών Σωματείων και Συλλόγων για το 2021Ο Δήμος Φυλής πρόκειται εντός του 2021 να ενισχύσει οικονομικά τους Αθλητικούς – Πολιτιστικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν από

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 έως και Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φυλής “ Η ΠΑΡΝΗΘΑ”, με έδρα το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων.

Το αίτημα θα περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις – Δράσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες.

Επιπλέον, στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα για την νόμιμη λειτουργία του Συλλόγου εις διπλούν:

  1. Καταστατικό θεωρημένο για το 2021 συνοδευμένο με βεβαίωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού)
2. Ειδική Αθλητική αναγνώριση για το άθλημα από τη Γ.Γ.Α
*(μόνο για αθλητικούς συλλόγους)

3. Πρακτικό εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει κατατεθεί στην περιφέρεια

4. Βεβαίωση περιφέρειας κατάθεσης Προϋπολογισμού 2021 – Απολογισμού 2020 καθώς και βεβαίωση περί θεώρησης βιβλίων

5. Ασφαλιστική ενημερότητα

6. Φορολογική ενημερότητα

7. Αριθμός Τραπεζικού Λογαρισμού που τηρεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου

8. Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους , αίτημα με τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προγραμματισμός για το 2022


9. Για τους Αθλητικούς Συλλόγους, Λίστα δράσεων για το 2021 και προγραμματισμός για το 2022

10. Παραστατικά εξόδων επιχορήγησης 2020 (αναρτημένα στο Διαύγεια για 3.000 + άνω σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 ), εφόσον υπάρχουν.

Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του N.4790/2021 (ΦEK 48/31-03-2021) , “ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 7 τις συνέπειες πανδημίας του κορωνοϊου Covid 19 , ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για την οικονομική ενίσχυση 2020.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φυλής.

Η κατάθεση των φακέλων θα γίνει στο Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων
(Αιγαίου Πελάγους – Πάρκο Πόλης) από τις 09:00 – 14:00
Τηλ. Επικοινωνίας 210 2484453
Υπεύθυνη κα Τσίγκα Δήμητρα.


ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου