ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ: Οικογενειακός ιατρός Δήμου Φυλής

 


Ωραία  και επιτυχημένη η προσπάθεια του Δημάρχου Χρήστου Παππού και της Αντιδήμαρχου κ. Ελένης Λιάκου για την καθιέρωση της δωρεάν συνταγογράφησης στα ΚΑΠΗ  του Δήμου μας από τον διορισμένο από το ΕΟΠΥΥ ιατρό στην περιοχή  μας. Κάθε προσπάθεια για την βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας  βρίσκει σύμφωνους

Τον συγκεκριμένο ιατρό όμως και αναφέρομαι στον κ.Ηλία Μακρή, έχουν επιλέξει επί του παρόντος  και πολλοί κάτοικοι του Δήμου μας και σε μεγάλο ποσοστό από το Δημοτικό διαμέρισμα Φυλής ως Οικογενειακό Ιατρό στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα υγείας. Αναφερόμαστε επί του παρόντος  γιατί μελλοντικά μπορεί να υπάρξει κάποιος άλλος με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με τον νόμο3235/04 Άρθρο 7 παρ 8

α. Ο οικογενειακός Ιατρός παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  της ειδικότητος του.

β. Διαχειρίζεται τμήμα του Ιατρικού Φακέλλου που διατηρείται στο οικείο Κέντρο Υγείας.

γ. Παραπέμπει σε άλλον Ιατρό καθώς επίσης και σα Νοσηλευτική Μονάδα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόμαστε σε παθολογικού χαρακτήρα υπηρεσίες.

Ποια είναι τα καθήκοντα των οικογενειακών ιατρών;

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως:

·        -να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,

·        -να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,

·        -να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,

·        -να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας,

·        -να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,

·        να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας,

·        να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,

·        -να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,

·        -να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.),

·        -να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων,

·     -να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και με τοπικές αρχές, και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.

πηγή: ΕΟΠΥΥ


Επειδή τον συγκεκριμένο ιατρό εκτός από κατοίκους του Δήμου Φυλής έχουν επιλέξει  ως οικογενειακό και κάτοικοι από άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής, από ότι πληροφορούμαι ο δήμος Μεγαρέων του έχει ήδη  διαθέσει χώρο-ιατρείο όπου ασκεί τα καθήκοντά του.

Για να θεωρηθεί  συνεπώς ολοκληρωμένη η προσπάθεια του Δημάρχου μας και της Αντιδημάρχου   για την εξυπηρέτηση όλων των συμπολιτών μας που έχουν επιλέξει τον συγκεκριμένο ο ιατρό  που έχει διορίσει ο ΕΟΠΥΥ  στην περιοχή μας, ως οικογενειακό, θα πρέπει άμεσα να του εξασφαλίσει και κατάλληλο χώρο που θα ασκεί τα ιατρικά του καθήκοντα.

                                                                                                 Φυλή 21/01/2023

Βασίλης Γκόλτσιος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Φυλής

 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου