Παίκτης πανελλαδικού επιπέδου στα ενεργειακά ο Δήμος Φυλής


Τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 240 MW, επιδιώκει ο Δήμος Φυλής. Η χρήση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με κατάλληλη υλοποίηση διαφόρων μεθόδων ελέγχου εξομάλυνσης ισχύος, είναι αναγκαία από τη φύση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως τα φωτοβολταϊκά. Κι αυτό γιατί προκαλούν έντονες διακυμάνσεις ισχύος, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην τάση και στην συχνότητα του δικτύου, υποβαθμίζοντας την ευστάθεια του.
Με την αποθήκευση ενέργειας ο Δήμος θα υποστηρίξει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ειδικότερα έχουν αδειοδοτηθεί, από τη ΡΑΕ, μετά από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών:

1) Έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, στην θέση ΚΟΡΟΡΕΜΙ, εγκατεστημένης ισχύος 58.21 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 45 MW και συνολικού προϋπολογισμού 46.440.289,55€, το οποίο απέκτησε την βεβαίωση παραγωγού με αριθμό ΒΕΒ005243/2022 την 23-11-2022.
2) Έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, στην θέση ΡΕΜΑ ΦΡΑΓΚΟΥ εγκατεστημένης ισχύος 17.01 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 12.5 MW και συνολικού προϋπολογισμού 13.570.680 €, το οποίο απέκτησε την βεβαίωση παραγωγού με αριθμό ΒΕΒ005239/2022 την 23-11-2022.

Ο Δήμος Φυλής εκτιμά ότι ο αρχικός προϋπολογισμός των δύο παραπάνω έργων, μαζί με την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ενέργειας που θα ενισχύσουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την οικονομική αλλά και την ενεργειακή αυτοδυναμία του, θα ανέλθει στο ποσόν των 188.607.866,24 €.
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου, ο Δήμος Φυλής αναζητά πόρους από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.


«Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες στην αγορά ενέργειας και την γενικότερη τάση των επενδυτών αλλά και των τραπεζών στον τομέα της ενέργειας σε συνδυασμό και με την γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης που στηρίζει τα έργα ΑΠΕ, αλλά και την ενεργειακή ανεξαρτησία των δήμων, θεωρούμε πως υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του Δήμου Φυλής είτε μέσω χρηματοπιστωτικού συστήματος, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και από ιδίους πόρους του Δήμου από την εκμετάλλευση του κτήματος Φυλής στην θέση «Σπηλιές». Επιπροσθέτως από τα χρήματα που διεκδικεί ο Δήμος από την έκταση που έχει καταλάβει το ελληνικό δημόσιο για την δημιουργία ΧΥΤΑ από το 2004, είτε μέσα από συνεργασία με μεγάλα fund του εξωτερικού, ενώ υπάρχει ακόμη η δυνατότητα συνεργασίας με ενεργειακούς ομίλους της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού», δήλωσε ο Χρήστος Παππούς στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποδέχθηκε τη σκοπιμότητα του έργου και τον εξουσιοδότησε να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατασκευή του, με το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος για τον δήμο, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται, με βάση την σχετική νομοθεσία».

Με τα παραπάνω έργα ο Δήμος Φυλής γίνεται ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στην αγορά ενέργειας. Η υποδομή αποθήκευσης 240 MW που επιδιώκει να δημιουργήσει είναι η μεγαλύτερη στη λίστα των ενδιαφερομένων να εξασφαλίσουν άδεια από τη ΡΑΕ. Εκτιμάται ότι, σε πανελλαδικό επίπεδο, μέχρι το 2030, η αποθήκευση προβλέπεται να ανέλθει στα 8,1 GW, εκ των οποίων τα 5,6 GW θα είναι μπαταρίες και τα 2,5 GW μονάδες αντλησιοταμίευσης (στα υδροηλεκτρικά έργα). Αυτός είναι και ο λόγος που ήδη έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα το ενεργειακό πρόγραμμα του Δήμου Φυλής.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στη φάση της κατασκευής βρίσκεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ισχύος 10 MW, στη Χωματερή, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου