Πιστοποιητικό εταίρου και τιμητική πλακέτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε ο Δήμος Φυλής

 

Ο Δήμος Φυλής έγινε εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος «Building Europe with local councilors» (Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης). Το έργο αυτό δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο τοπικά εκλεγμένων πολιτικών με στόχο την επικοινωνία του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας πρωτοποριακής συμμαχίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και τοπικών δομών διακυβέρνησης. Ο γενικός του στόχος είναι η συνεργασία με θεσμικά όργανα της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και η υποστήριξη της δημιουργίας μιας πραγματικά ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας.

Ο Δήμος Φυλής είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που εξέφρασε το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πιλοτικό έργο της ΕΕ και πια συμμετέχει επιτυχώς σε αυτό από τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο Δήμος συμμετέχει στο πρόγραμμα με την τιμητική ιδιότητα του εταίρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Δήμαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς, ως εκπρόσωπος με την ιδιότητα του μέλους του δικτύου. Για την επιβεβαίωση της ανωτέρω ιδιότητας ο Δήμαρχος Φυλής έλαβε αντίστοιχο πιστοποιητικό καθώς και τιμητική πλακέτα και σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επικοινωνία της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η δυναμική που δημιουργήθηκε από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και στο πλαίσιο του Next GenerationEU. Το έργο οργανώνεται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Δήμαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς δήλωσε σχετικά: “Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο δίκτυο περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της Ε.Ε. είναι μια μοναδική ευκαιρία για μας, ως Δήμο, να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τον δίαυλο επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει με ευρωπαϊκά όργανα. Έτσι, όχι μόνο θα ενημερωνόμαστε άμεσα για όλα τα ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θα παρουσιάζουμε και θα προωθούμε και τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία μας. Ήδη άλλωστε έχουν αναγνωριστεί από την Ευρώπη οι πρωτοποριακές προτάσεις μας στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος και έχουμε λάβει εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις για προγραμματιζόμενα έργα μας”

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου