Πανευρωπαϊκό εργαλείο για μια πόλη φιλική απέναντι στους μετανάστες δημιούργησε ο Δήμος Φυλής

 Στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ ο Δήμος Φυλής δημιούργησε σε συνεργασία με εταίρους από την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, ειδικό εργαλείο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες οι χώρες της Ευρώπης, με το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί κατά πόσο μία πόλη είναι φιλική προς τους μετανάστες και στις ευάλωτες ομάδες. Μάλιστα, με βάση τον ειδικό οδηγό που συνοδεύει το εργαλείο αυτό, προτείνονται λύσεις και ενέργειες, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες των δήμων, ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν τους μετανάστες και τις ευάλωτες ομάδες στην τοπική κοινωνία.

Στα πλαίσια του προγράμματος “Migrants Friendly Cities”, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον Δήμο Φυλής, ως ένας από τους πιλοτικούς δήμους δοκιμής του εργαλείου αυτού. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες αυτές και σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο Φυλής, όπου αναλύθηκε το εργαλείο αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοτικό σύμβουλο του προγράμματος, αρμόδιο για θέματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο, “το εργαλείο αυτό θα σταλεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε η πολιτική ηγεσία να το χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο”.

Επικεφαλής του προγράμματος είναι το DYPALL NETWORK, το οποίο αποτελεί μια ένωση δήμων και οργανισμών από όλη την Ευρώπη με απώτερο στόχο την ενεργή συμμετοχή των νέων στις τοπικές διαδικασίες. Μάλιστα, ο Δήμος Φυλής έχει πάρει την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της συμμετοχής των νέων στη τοπική κοινωνία και προγραμματίζονται δράσεις, όπως η ενεργοποίηση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, δημιουργία Κέντρου Νέων και άλλες δράσεις, με απώτερο σκοπό την ενεργή συμμετοχή των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Mπορείτε να βρείτε το εργαλείο που δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Εργαλείο:


Κατευθυντήριες γραμμές:


Καλές πρακτικές και μεθοδολογική ανάλυση:

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου