Σε νέο χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα των Δικτύων πόλεων εντάχθηκε ο Δήμος Φυλής


Στα πλαίσια του προγράμματος “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες”, έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα “ΝΟΤ SKIP”. Σκοπός του έργου είναι να διερευνηθεί πώς είναι δυνατόν να προωθηθεί αποτελεσματικά η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα μέλη του δικτύου πόλεων θα παρέμβουν ως προς στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε οι συμμετοχικές διαδικασίες να μπορούν να προωθηθούν και να ενεργοποιηθούν, παρέχοντας έτσι σημαντικό αντίκτυπο στη τοπική κοινωνία.

Κάθε εταίρος θα επιλέξει το θέμα που βρίσκεται πιο κοντά στην κοινότητά του (κλιματικές αλλαγές, αγορά εργασίας, συμμετοχή των πολιτών, ψηφιακό χάσμα, κ.λπ.) και θα συζητήσει το περιεχόμενό του, αναπτύσσοντας τις δικές του συστάσεις, οι οποίες θα κοινοποιηθούν αργότερα στους ευρωβουλευτές, μέσω ηχογράφησης podcast. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τέσσερις διεθνείς συναντήσεις, καθώς και μία διαδικτυακή συνάντηση. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες.

Να σημειώσουμε πως η τελική συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Φυλής με δεκάδες συμμετέχοντες από την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Το έργο θα το τρέξει στον Δήμο Φυλής η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, με επιβλέπων αιρετό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Αντωνόπουλο.


Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και για αιτήσεις για συμμετοχή νέων στο πρόγραμμα θα μπορείτε να ενημερώνεστε από την σελίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Facebook

https://www.facebook.com/SocialServicesFyli

 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου