Με επιτυχία πέρασε ο Δήμος Φυλής έναν ακόμη έλεγχο για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε από τους αρμόδιους φορείς, ο έλεγχος στο Δήμο Φυλής, για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ και εκδόθηκε στις 16 Μαΐου η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης, χωρίς μάλιστα συστάσεις και διορθώσεις.

Σύμφωνα με την Έκθεση, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε την 1η Απριλίου 2022, επιβεβαιώθηκε – επαληθεύθηκε ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης και έχουν πραγματοποιηθεί και επαληθευθεί οι σχετικές δαπάνες των προϊόντων που έχουν παραδοθεί.

“Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου και τα εύσημα που λάβαμε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διαχειριστικής Αρχής κατά την επίσκεψή της στην Κοινωνική Υπηρεσία στις 5 Μαϊου 2022, αποδεικνύουν περίτρανα ότι προτεραιότητά μας είναι ο άνθρωπος. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο με στόχο να στηρίξουμε όσους περισσότερους δημότες μας μπορούμε”, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

“Ο Δήμος Φυλής για άλλη μια φορά πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία του ελέγχου, χωρίς συστάσεις και διορθώσεις, καταδεικνύοντας την άρτια οργάνωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια με την οποία λειτουργεί η Κοινωνική Υπηρεσία μας”, υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου