ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΜΥΔΑΣ: Νέα κλιματιστικά μηχανήματα στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου Φυλής- Συντηρήθηκαν τα υφιστάμενα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά του κορονοϊού

Είκοσι τρεις (23) σύγχρονες κλιματιστικές μονάδες θα διαθέσει στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου Φυλής η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προμήθεια έγινε ύστερα από καταγραφή και αξιολόγηση των αιτημάτων των Διευθυντών. 
Επίσης, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Κρεμύδα, έχει ήδη ξεκινήσει η συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για τον περιορισμό της μηχανικής διάδοσης του κορωνοϊού μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. Οι νέες κλιματιστικές μονάδες τοποθετήθηκαν από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό. 
Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Κρεμύδας δήλωσε: 
“Σε όλες τις υφιστάμενες κλιματιστικές εγκαταστάσεις των σχολείων τοποθετήθηκε ειδικό αντιϊκό φίλτρο ενεργού άνθρακα, ενώ ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή λειτουργία τους και την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και από άλλους μικροοργανισμούς, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η χρήση τους θα γίνεται με απόφαση των Διευθυντών των σχολείων σε συνάρτηση με τις οδηγίες των επιστημόνων και με παράλληλη μέριμνα για τον συστηματικό φυσικό αερισμό των χώρων”. 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου