Με έξι γεωτρήσεις πόσιμου νερού ενισχύει το δίκτυο ύδρευσης και αξιοποιεί τον υδάτινο πλούτο του ο Δήμος Φυλής


Στη διάνοιξη έξι (6) γεωτρήσεων νερού για την αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου, με απώτερο στόχο την υδρολογική του αυτοτέλεια, προχωρά ο Δήμος Φυλής. 

Το έργο, προϋπολογισμού 338.251,61 € (με Φ.Π.Α.), που η δημοπράτησή του έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη που σύνταξε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ( Ε.Α.Γ.Μ.Ε, πρώην Ι.Γ.Μ.Ε), έπειτα από αίτημα του Δήμου Φυλής. 

Κατά τη σύνταξη της μελέτης τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΕΑΓΜΕ συνεργάστηκαν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής για τον εντοπισμό των κατάλληλων θέσεων για τις γεωτρήσεις. Επίσης λήφθησαν υπόψη τοπογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία, χρήσεις γης, γεωλογικές και στρωματογραφικές δομές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε, σε συνεργασία με τους γεωλόγους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής. 

Με την ολοκλήρωσή του, το ιδιόκτητο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Φυλής, στις Δημοτικές Ενότητες Άνω Λιοσίων και Φυλής, θα τροφοδοτείται με, τουλάχιστον, 1,1 εκατ. κυβικά μέτρα πόσιμου νερού ετησίως. Παράλληλα, η ενίσχυση του δικτύου θα αυξήσει την πίεσή του, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι συνθήκες υδροδότησης σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Παράλληλα θα εξοικονομηθεί η ηλεκτρική ενέργεια που δαπανά ο Δήμος για την τροφοδοσία των μηχανημάτων άντλησης. 

Πρόκειται για μια σημαντική περιβαλλοντική δράση που αξιοποιεί τον υδάτινο πλούτο και βελτιώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Φυλής. Εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ το οποίο παρουσίασε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς στις Βρυξέλλες και αποσκοπεί στην ενεργειακή και υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής. Αφετηρία του προγράμματος αποτέλεσε η τοποθέτηση λαμπτήρων led στα κτίρια του Δήμου και στο φωτισμό των δρόμων και των πλατειών. Η εφαρμογή του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ κατατάσσει το Δήμο Φυλής στην πρωτοπορία των Ευρωπαϊκών Δήμων, καθώς, ήδη από το 2008, ο Χρήστος Παππούς έχει συνυπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρώπης για τη μείωση των αερίων ρύπων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Τις ευχαριστίες του στο Γενικό Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ Ανδρέα Τσώκο και στην επιστημονική ομάδα που εκπόνησε τη μελέτη και ιδιαίτερα στον Δρα Παναγιώτη Σαμπατακάκη εξέφρασε ο Χρήστος Παππούς, επισημαίνοντας ότι εργάστηκαν με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα. Δεν παρέλειψε ακόμα να αναφερθεί στις προσπάθειες του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μαρίνου Σαρλά, αλλά και του συμβούλου του Δημήτρη Καματερού. «Ο Μαρίνος Σαρλάς έφερε σε πέρας ένα κρίσιμο κομμάτι του σχεδιασμού μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι’ αυτό. Τον ευχαριστώ επίσης για την καθημερινή του προσπάθεια στον κρίσιμο τομέα της ύδρευσης. Επίσης το σύμβουλό μου Δημήτρη Καματερό, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην υπόθεση της υδρολογικής αυτάρκειας του Δήμου» τόνισε χαρακτηριστικά.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου