Τρίτο συγγραφικό χτύπημα από τον Ορκωτό Ελεγκτή Πανάρετο Βαρδάνη

Με ένα τρίτο βιβλίο ξαναχτυπά ο Ορκωτός Ελεγκτής Πανάρετος Βαρδάνης. 
Μετά τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες και την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού, που είναι τα γνωστικά του αντικείμενα, ο Πανάρετος Βαρδάνης έρχεται με το βιβλίο “Αφερεγγυότητα-Πτώχευση- Ο θεσμός της διαμεσολάβησης”. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επέκτεινε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο θεσμό της διαμεσολάβησης, αφού είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμων, εγγεγραμμένος στα μητρώα: α) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ της αρμόδιας Αρχής «Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο, γνωστός μας από την εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Άνω Λιοσίων, Πανάρετος Βαρδάνης είναι ένα οικονομικό στέλεχος υψηλού επιπέδου, με πολύχρονη εμπειρία στις Ανώνυμες Εταιρίες, στην Αυτοδιοίκηση και εσχάτως, στη διαχείριση του χρέους. Εξ ου διαθέτει ελεγκτικό και συμβουλευτικό κύρος και χαίρει εκτίμησης στους οικονομικούς κύκλους. 
Ο Πανάρετος Βαρδάνης γεννήθηκε στην Λατσίδα της επαρχίας Μεραμβέλλου του νομού Λασιθίου Κρήτης και αφού τελείωσε το Γυμνάσιο της Νεάπολης σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων απ’ όπου αποφοίτησε το έτος 1984. Ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1990 έως σήμερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). 
Από το 1993 έως και σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά μέσω της Ελεγκτικής Εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.» και από το έτος 2000 έχει λάβει την επαγγελματική άδεια έχοντας το δικαίωμα να διενεργεί τους υπό την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικούς ελέγχους, εγγεγραμμένο μέλος ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, στο δημόσιο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). 
Κατά την διάρκεια της θητείας αυτής, ώς Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής συμμετείχε στην οργάνωση και εκτέλεση ενός ευρέως φάσματος ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων σε πλήθος νομικών οντοτήτων καθώς και στους προβλεπόμενους από τον νόμο τακτικούς ελέγχους, ελέγχους χορήγησης εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης καθώς και ελεγκτικές εργασίες σε ειδικότερα ελεγκτικά αντικείμενα. 
Έχει παρακολουθήσει το σύνολο των σεμιναρίων για την διατήρηση της άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σ.Ο.Ε.Λ. καθώς και των ενδοεταιρικών σεμιναρίων του προγράμματος επιμόρφωσης της Ελεγκτικής Εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ».

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου